A közlöny Online kiadása

ArchívumLegújabb számKülönszámok


Kezdőlap
Köszöntő
Szerkesztőség
Szerkesztőbizottság
Impresszum
Alapító okirat
Szerzőink figyelmébe
Kapcsolat

 

 


  Alapító okirat

A "Műszaki Katonai Közlöny"

című időszaki elektronikus (on-line) folyóiratra vonatkozóan

1) A "Műszaki Katonai Közlöny" on-line folyóirat, a 2012-től megjelenő számainak alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya. Megjelentetéséről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a Műszaki Szakosztály gondoskodik.

2) A "Műszaki Katonai Közlöny" időszaki, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni elsősorban a műszaki szakma iránt érdeklődőknek, oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok tudományágban, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

3) A "Műszaki Katonai Közlöny" tudományos jellegű időszaki on-line lap, amely félévenként jelenik meg.

4) A "Műszaki Katonai Közlöny" független, a katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap.

5) A Műszaki Szakosztály elnöksége az on-line folyóirat főszerkesztőjét évente beszámoltatja.

6) A "Műszaki Katonai Közlöny" on-line folyóirat működési feltételeiről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és a Műszaki Szakosztály gondoskodik.

7) A folyóirat főszerkesztőjét a Műszaki Szakosztály elnöksége bízza meg.

8) A Szerkesztőbizottság és a Szerkesztőség tagjainak felkérése a megbízott főszerkesztő javaslatára történik, a Műszaki Szakosztály elnöksége által kiadott irányelveknek megfelelően. A Szerkesztőbizottság összetételét a főszerkesztő javaslata alapján a Műszaki Szakosztály elnöksége hagyja jóvá.

9) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

10) A "Műszaki Katonai Közlöny" megjelentetése on-line formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható.

11) A Szerkesztőbizottság munkáját a "Szerkesztőbizottság szervezeti és működési leírása", valamint az "Éves kiadási terv" alapján végzi.

12) A "Műszaki Katonai Közlöny" c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban gazdasági tevékenység nem folyik. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek részére a lektori díj nem jár. A szerkesztőbizottság és a szerkesztőség tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

13) Az on-line folyóirat részére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ biztosít tárhelyet.

14) Az on-line folyóirat megjelenésenként DVD-ROM-on kerül archiválásra. Az archivált DVD-ROM-ok nyilvántartását és tárolását az Egyetemi Központi Könyvtár végzi. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

15) A "Műszaki Katonai Közlöny" c. on-line folyóirat impresszuma:

Kiadó: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya.

Kiadásért felelős: Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja

                          Dr. Kovács Tibor, a Műszaki Szakosztály elnöke

Főszerkesztő: Dr. Kovács Tibor

Web megjelenés: Kovácsné Lebedy Ágnes

Szerkesztőség címe: 1101. Budapest, Hungária Krt. 9-11.

Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.:15.

e-mail: kovacs.zoltan@uni-nke.hu

ISSN 2063-4986
 

Impresszum

Kapcsolat E-mail NKE HHK KMDI HDI

© MKK 2012